? ??????????????Wavy Repeat? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??155 Grabs Today. 917 Total Grabs. ??????P
review?? | ??Get the Code?? ?? ???????????????????????????Music With My Eyes Shut? ????? ?? ???Rating: 4.7 (3 Ratings)??574 Grabs Today. 2279 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get t BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, March 22, 2010

Syarat-syarat pertunangan

AKU DOK MENDENGOR HARI HARI ORANG NAK BERTUNANG LA APE LA......AKU PUN TERDETIK NAK POST KN MAKLUMAT NIH.....

BACE TAU....ILMU NIH...

Perempuan yang di pinang halal dikahwini

Perempuan yang halal di tunangi adalah sebagaimana perempuan yang halal dikahwini.

Perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua :

Haram selama-lamanya

Haram selamanya ialah perempuan yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki untuk selama-lamanya, walaubagaimanapun keadaan dan ketika[1]. Faktor pengharaman disebabkan:
1. Hubungan keturunan
2. Hubungan perkahwinan
3. Faktor penyusuan

Haram untuk sementara waktu

Perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu sahaja ialah perempuan yang haram dikahwini disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah:

1. Berkahwin dengan dua beradik perempuan sekali gus
2. Memadukan seorang perempuan dengan ibu saudara sebelah ibunya atau ibu saudara sebelah bapanya
3. Berkahwin lebih dari empat
4. perempuan kafir yang menyembah berhala
5. perempuan yang sudah mempunyai suami
6. perempuan yang di dalam iddah
7. perempuan yang diceraikan dengan talak tiga.
perempuan yang dipinang tidak berada dalam keadaan iddah

Orang yang iddah adalah merujuk kepada perempuan yang di dalam iddah samada iddah disebabkan talak ataupun kematian suami.

2.1 Perempuan yang dalam iddah disebabkan talak raj’ie

maka tidak sah pertunangan walaupun pertunangan tersebut secara tasrih mahupun ta’rid.

2.2 Perempuan yang dalam kematian suami firman Allah s.w.t surah al-Baqarah ayat 235

Maksudnya:
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu

Berdasarkan ayat tersebut, tiada dosa keatas mereka yang meminang perempuan yang dalam iddah disebabkan kematian suami secara ta’rid. Akan tetapi tidak diharuskan untuk meminang perempuan tersebut secara tasrih.

2.3 perempuan yang ditalak tiga

Menurut pandangan mazhab hanbali, diharuskan untuk meminang perempuan yang di dalam keadaan iddah disebabkan talak ba’in[2].

Manakala menurut pandangan mazhab hanafi, tidak diharuskan untuk meminang perempuan tersebut samada secara tasrih mahupun ta’rid[3].


Akan tetapi diharuskan untuk meminang perempuan yang dalam keadaan iddah disebabkan talak ba’in dan kematian suami.

Perempuan tersebut bukanlah pinangan orang lain.[4]
Tegahan ini berdasarkan hadis :
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن
Maksudnya : “Janganlah seorang lelaki meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sebelum perempuan itu ditinggalkan oleh tunang sebelumnya atau jika tunang sebelumnya itu mengizinkan"
( Riwayat Bukhari )
Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ahmad dan Muslim yang bermaksud :
“ Ditegah seseorang itu daripada menjual atas jualan saudaranya. Juga ditegah seseorang itu daripada meminang tunang saudaranya sehinggalah ia membatalkan pertunangannya, atau ia sendiri yang mengizinkannya,”

Tegahan diatas adalah jelas menunjukkan bahawahukum pinangan kedua adlah haram sekiranya pihak perempuan telah menerima pinangan pertama. Ini kerana tindakan demikian rupa akan menimbulkan perasaan kurang senang dan mewujudkan perasaan dendam daripada tunang yang pertama.[5]

Pengharaman meminang pinangan orang lain sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut[6] :

1) Telah berlaku peminangan sebelumnya. Walaupun diantara lelaki pertama dan wanita tersebut sudah mengenali diantara satu sama lain namun jika tidak berlaku tuntutan untuk berkahwin maka tidaklah diharamkan.

2) Peminang yang pertama tersebut masih wujud. Ini bermaksud ia tidak menghilangkan diri, meninggal dunia, atau murtad meninggalkan Islam.

3) Peminangan yang terdahulu adalah peminangan yang dibolehkan syarak. Sekiranya peminangan yang pertama daripada lelaki pasangan yang diharamkan kahwin atau wanita yang masih dalam iddah, maka tidaklah diharamkan peminangan tersebut.

4) Tidaklah peminang yang pertama terdiri daripada kafir dzimmi. Ini kerana mereka bukanlah saudara bagi muslim.

5) Hendaklah peminang yang kedua mengetahui bahawa wanita yang ingin dipinang itu sudah dipinang. Sekiranya ia tidak mengetahui, maka tidaklah ia mendapat dosa diatas peminangan tersebut.

6) Dan tidaklah peminang yang pertama adalah orang yang fasiq. Sekiranya peminang yang kedua terdiri dari lelaki yang soleh, maka tidaklah diharamkan peminangan tersebut.

7) Seseorang perempuan telah dianggap sebagai tunangan orang secara syarak dengan jawapan setuju menerima yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki yang meminang.[7]

Jawapan terima boleh diambil kira oleh syarak bagi pihak perempuan melalui salah seorang sebagaimana dibawah ini:[8]
a) Perempuan itu sendiri, seandainya pengizinannya boleh diambil kira.’
b) Wali perempuan yang dipinang seandainya pengizinan perempuan tersebut tidak boleh diambil kira.
c) Perempuan dan walinya jika peminang tidak kufu
d) Sultan, jika perempuan tersebut gila, telah baligh dan ketiadaan bapa serta datuk

Dan sekiranya peminangan tersebut tidak terdapat sebarang jawapan samada menolak ataupun menerima, maka disini terdapat perbezaan pendapat[9] :

Pendapat di dalam mazhab Syafie mengharuskan peminangan tersebut berdasarkan dalil:

Hadis Nabi s.a.w., ketika Baginda meminangkan Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid, dia menyatakan kepada baginda bahawa dirinya telah dipinang oleh Abu Jahm dan Muawiyah:
Ertinya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Abu Jahm seorang yang ringan tangan , sedang Muawiyah seorang yang melarat, berkahwinlah dengan Usamah bin Zaid."

Hukum yang dapat diambil dari hadis di atas ialah:
Abu Jahm dan Muawiyah telah meminang Fatimah binti Qais. Selepas itu Rasulullah s.a.w. pula datang meminangnya untuk Usamah bin Zaid. Peminangan ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. kerana Fatimah binti Qais belum memberikan jawapan terhadap pinangan kedua-dua sahabatnya sebelum itu.

Manakala bagi pandangan Jumhur pula tidak dibolehkan. Ini kerana tidak terdapat jawapan penolakan daripada wanita tersebut. Dan tidaka ada sebab untuk peminang yang kedua untuk mengatakan bahawa peminangan pertama ditolak.
[1] Dr. Mustafa al-khin, Dr. mustofa al-Bugha & alo asy-syarbaji, Fiqh manhaji ala’ mazhab al-imam as-shafi’e, dar al-qalam, hlm. 21.
[2] Ibn Qudamah (1998), Mughni, Jilid 9, Kitab Nikah, Riyadh: dar al-a’lam al-kutub, hlm. 572.
[3] Abdul Karim Zaidan, op.cit, hlm. 66.
[4] Wahbah Az-Zuhaili, hlm 18
[5] Ibid, hlm 11
[6] Muhammad Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam, hlm 227
[7] Khatib al-Syarbini, Mughni Muhtaj hlm 184
[8] Ibid.
[9] Muhammad Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam, hlm 228-229

0 comments: